Đề thi chọn HSG cấp trường

...
TRƯỜNG THPT PHỦ THÔNG ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 01 trang) KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG, NĂM HỌC 2015 – 2016 MÔN THI: ĐỊA LÍ – LỚP 10 Thời gian làm bài: 180 phút không kể thời gian giao đề Câu 1(2 điểm) Giải thích tại sao có sự sống trên Trái Đất? Phân biệt hành tinh với vệ tinh? Câu 2 (3 điểm) Cấu trúc của Trái Đất có bao nhiêu lớp, độ dày của từng lớp? Phân biệt sự khác nhau giữa vỏ lục địa và vỏ đại dương? Câu 3 (3 điểm) Phân tích sự phân bố nhiệt độ của không khí trên Trái Đất? Việt Nam thuộc kiểu khí hậu nào, khí hậu có đặc điểm gì nổi bật? Câu 4 (2,5 điểm) Thủy triều là gì? Khi nào dao động thủy triều lớn nhất, nhỏ nhất? Câu 5 (4 điểm) Cho bảng số liệu sau: Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của một số nước năm 2000 (Đơn vị: %) Tên nước Khu vực I Khu vực II Khu vực III Pháp 5,1 27,8 67,1 Ấn Độ 63 16 21 Việt Nam 68 12 20 a, Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của Pháp, Ấn Độ và Việt Nam. b, Nhận xét và giải thích. Câu 6 (3 điểm) Phân tích ảnh hưởng của nguồn lực kinh tế - xã hội đến phát triển kinh tế? Theo em trong các nguồn lực để phát triển kinh tế, nguồn lực nào quan trọng nhất, tại sao? Câu 7 (2,5 điểm) Tai sao dầu mỏ được gọi là "vàng đen" của nhiều quốc gia? Công nghiệp khai thác dầu mỏ của nước ta có đặc điểm gì nổi bật? ---------------------- HẾT ----------------------- - Thí sinh được sử dụng máy tính cầm tay theo quy định. - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: ................................................................; Số báo danh: ......................................... Chữ ký giám thị 1: ................................. ...............; Chữ ký giám thị 2: ..........................................
Bài tin liên quan