Thứ ba, 15/06/2021 - 05:06|
Số điện thoại hỗ trợ về Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2020: 0914.281.000 - 0985.52.53.54, 0979.373.889.
  • Thực hiện từ 04/9/2017
  • Thực hiện từ ngày 14/8/2017.
  • Thực hiện từ ngày 27/3/2017.
  • Thực hiện từ ngày 02/01/2017.
  • Thực hiện từ ngày 05/12/2016.
  • Thực hiện từ 28/11/2016
  • Các đ/c GVCN lớp 12 lập danh sách HS theo đúng mẫu và gửi lại cho đ/c Phúc theo địa chỉ macthiphucbk@gmail.com . Hạn nộp chậm nhất ngày 03/11/2016.
  • Thực hiện từ ngày 31/10/2016