Ban lãnh đạo
 • Triệu Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NV Y tế
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Mã Thị Diện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01234545454
  • Email:
   luua@tentinh.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Họ và tên : Mã Thị Diện

   Chức vụ : Tổ Trưởng

   Phòng ban : Tổ Văn Phòng

   Điện thoại :

   Di động :

   Fax :

   Email : MaThiDienKT.C3PhuThong@backan.edu.vn