Tuesday, 15/06/2021 - 05:04|
Số điện thoại hỗ trợ về Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2020: 0914.281.000 - 0985.52.53.54, 0979.373.889.
 • Nguyễn Ngọc Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0947533011
  • Email:
   thanhc3phuthong@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nguyễn Ngọc Thanh

   Tổ trưởng