Tuesday, 15/06/2021 - 04:57|
Số điện thoại hỗ trợ về Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2020: 0914.281.000 - 0985.52.53.54, 0979.373.889.
 • Đỗ Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Địa
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Hà Thanh Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GVTD-QPAN
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Hứa Thị kim Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Vi Hồng Chiêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Lý Thị Cúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Sử
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Hoàng Thị Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân