Tuesday, 15/06/2021 - 05:00|
Số điện thoại hỗ trợ về Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2020: 0914.281.000 - 0985.52.53.54, 0979.373.889.
 • Mạc Thị Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Bí thư - Tổ Trưởng CM
  • Điện thoại:
   0935.077000
  • Email:
   trana.truong@tentinh.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Họ và tên : Mạc Thị Phúc

   Chức vụ : Tổ Trưởng CM- TKHĐ trường

   Phòng ban : Tổ Văn-Sử-Ngoại ngữ

   Điện thoại : 02813850387

   Di động : 0986662247

   Fax :

   Email : macthiphucbk@gmail.com

 • Hà Văn Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Nguyễn Văn Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Tin
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân