Tuesday, 15/06/2021 - 04:59|
Số điện thoại hỗ trợ về Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2020: 0914.281.000 - 0985.52.53.54, 0979.373.889.
 • Ngô Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Sinh
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
 • Hà Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Lý-Hóa
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0387209343
  • Email:
   hahuong686@gmail.com
 • Hứa Thị Chuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Luân Văn Tài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Bí thư đoàn TN
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Vi Văn Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. CT Công Đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Dương Thị Đua
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Bàn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV Hóa
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
 • Triệu Quang Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư ký HĐ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân