Thông tin chi tiết:
Phạm Thị Hương Lan
GV Toán Phạm Thị Hương Lan
Ngày tháng năm sinh 01/09/1983
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ: Toán - Lý - Tin
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội

Giáo viên