Thông tin chi tiết "Nông Thị Thúy Kiều"
Nông Thị Thúy Kiều
Họ và tên Nông Thị Thúy Kiều
Ngày sinh 20/10/1982
Giới tính Nữ
Chức vụ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Thuộc bộ phận Tổ: Toán - Lý - Tin
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử
Mạng xã hội
Thông tin chi tiết
Giáo viên
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều