Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Minh
GV Tin Nguyễn Văn Minh
Ngày tháng năm sinh 05/01/1981
Giới tính
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ: Toán - Lý - Tin
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội

Giáo viên