Thông tin chi tiết GV CN "Nguyễn Văn Huyên"
Nguyễn Văn Huyên
Họ và tên Nguyễn Văn Huyên
Ngày sinh 07/10/1980
Giới tính
Chức vụ GV CN
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Thuộc bộ phận Tổ: Sinh - Hóa - Địa
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử
Mạng xã hội
Thông tin chi tiết

Giáo viên

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều