Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Huyên
GV CN Nguyễn Văn Huyên
Ngày tháng năm sinh 07/10/1980
Giới tính
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ: Sinh - Hóa - Địa
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội

Giáo viên