Thông tin chi tiết GV Tin "Nguyễn Thị Yến"
Nguyễn Thị Yến
Họ và tên Nguyễn Thị Yến
Ngày sinh 02/03/1985
Giới tính Nữ
Chức vụ GV Tin
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Thuộc bộ phận Tổ: Toán - Lý - Tin
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử
Mạng xã hội
Thông tin chi tiết

Giáo viên

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều