Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Yến
GV Tin Nguyễn Thị Yến
Ngày tháng năm sinh 02/03/1985
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ: Toán - Lý - Tin
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội

Giáo viên