Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hải
GV Văn Nguyễn Thị Hải
Ngày tháng năm sinh 14/07/1971
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ Văn - Sử - NN
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội

Giáo viên