Thông tin chi tiết:
Ngô Thị Hiền
GV Sinh Ngô Thị Hiền
Ngày tháng năm sinh 01/01/1982
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ: Sinh - Hóa - Địa
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội

Giáo viên