Thông tin chi tiết GV Sinh "Ngô Thị Hiền"
Ngô Thị Hiền
Họ và tên Ngô Thị Hiền
Ngày sinh 01/01/1982
Giới tính Nữ
Chức vụ GV Sinh
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Thuộc bộ phận Tổ: Sinh - Hóa - Địa
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử
Mạng xã hội
Thông tin chi tiết

Giáo viên

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều