Thông tin chi tiết GV Sử "Hứa Thị kim Thư"
Hứa Thị kim Thư
Họ và tên Hứa Thị kim Thư
Ngày sinh 17/06/1980
Giới tính Nữ
Chức vụ GV Sử
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Thuộc bộ phận Tổ Văn - Sử - NN
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử
Mạng xã hội
Thông tin chi tiết

Giáo viên

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều