Thông tin chi tiết GV Văn "Hoàng Thị Huế"
Hoàng Thị Huế
Họ và tên Hoàng Thị Huế
Ngày sinh 02/03/1983
Giới tính Nữ
Chức vụ GV Văn
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Thuộc bộ phận Tổ Văn - Sử - NN
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử
Mạng xã hội
Thông tin chi tiết

Giáo viên

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều