Thông tin chi tiết GVTD-QPAN "Hà Thanh Sơn"
Hà Thanh Sơn
Họ và tên Hà Thanh Sơn
Ngày sinh 10/01/1986
Giới tính
Chức vụ GVTD-QPAN
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Thuộc bộ phận Tổ: Sinh - Hóa - Địa
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử
Mạng xã hội
Thông tin chi tiết

Giáo viên

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều