Thông tin chi tiết:
Hoàng Văn Phác
Bí thư CB Hoàng Văn Phác
Ngày tháng năm sinh 07/04/1978
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội

BT CB

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều