Thông tin chi tiết Bí thư CB "Hoàng Văn Phác"
Hoàng Văn Phác
Họ và tên Hoàng Văn Phác
Ngày sinh 07/04/1978
Giới tính Nữ
Chức vụ Bí thư CB
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử
Mạng xã hội
Thông tin chi tiết

BT CB

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều