Thông tin chi tiết:
Hoàng Văn Phác
Bí thư CB Hoàng Văn Phác
Ngày tháng năm sinh 07/04/1978
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội

BT CB