Thông tin chi tiết P. CT Công Đoàn "Vi Văn Trang"
Vi Văn Trang
Họ và tên Vi Văn Trang
Ngày sinh
Giới tính Nữ
Chức vụ P. CT Công Đoàn
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử
Mạng xã hội
Thông tin chi tiết

P CT CĐ

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều