Thông tin chi tiết:
Lê Thị Như Quỳnh
CT Công Đoàn Lê Thị Như Quỳnh
Ngày tháng năm sinh
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội

CT CĐ

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều