Thông tin chi tiết CT Công Đoàn "Lê Thị Như Quỳnh"
Lê Thị Như Quỳnh
Họ và tên Lê Thị Như Quỳnh
Ngày sinh
Giới tính Nữ
Chức vụ CT Công Đoàn
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử
Mạng xã hội
Thông tin chi tiết

CT CĐ

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều