Thông tin chi tiết Phó Hiệu trưởng phụ trách "Hoàng Văn Phác"
Hoàng Văn Phác
Họ và tên Hoàng Văn Phác
Ngày sinh 23/06/2017
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng phụ trách
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0914097000
Thư điện tử nguyena.tentruong@tentinh.gov.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Họ và tên : Hoàng Văn Phác

Chức vụ : Hiệu trưởng

Phòng ban : Phòng Hiệu Trưởng

Điện thoại : 02813 850191

Di động : 0914765687

Fax :

Email : phac.c3phuthong@backan.edu.vn

Thông tin chi tiết

Phó HT Phụ Trách

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều