Thông tin chi tiết:
Hoàng Văn Phác
Phó Hiệu trưởng phụ trách Hoàng Văn Phác
Ngày tháng năm sinh 23/06/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0914097000
Email nguyena.tentruong@tentinh.gov.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Họ và tên : Hoàng Văn Phác

Chức vụ : Hiệu trưởng

Phòng ban : Phòng Hiệu Trưởng

Điện thoại : 02813 850191

Di động : 0914765687

Fax :

Email : phac.c3phuthong@backan.edu.vn

Phó HT Phụ Trách