Ban lãnh đạo
 • Hoàng Văn Phác
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng phụ trách
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nguyena.tentruong@tentinh.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Họ và tên : Hoàng Văn Phác

   Chức vụ : Hiệu trưởng

   Phòng ban : Phòng Hiệu Trưởng

   Điện thoại : 02813 850191

   Di động : 0914765687

   Fax :

   Email : phac.c3phuthong@backan.edu.vn

 • Nguyễn Thị Bích Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0987656789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Họ và tên : Nguyễn Thị Bích Huệ

   Chức vụ : Phó hiệu trưởng

   Phòng ban : Phòng Hiệu Phó

   Điện thoại :

   Di động : 0915568614

   Fax :

   Email : huec3phuthong@backan.edu.vn