Thông tin chi tiết  Tổ Trưởng CM- TKHĐ trường "Mạc Thị Phúc"
Mạc Thị Phúc
Họ và tên Mạc Thị Phúc
Ngày sinh 23/06/2017
Giới tính
Chức vụ  Tổ Trưởng CM- TKHĐ trường
Học hàm, học vị
Trình độ Hiệu trưởng
Thuộc bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0935.077000
Thư điện tử trana.truong@tentinh.gov.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Họ và tên : Mạc Thị Phúc

Chức vụ : Tổ Trưởng CM- TKHĐ trường

Phòng ban : Tổ Văn-Sử-Ngoại ngữ

Điện thoại : 02813850387

Di động : 0986662247

Fax :

Email : macthiphucbk@gmail.com

Thông tin chi tiết

Nôi dung

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều