Thông tin chi tiết:
Mạc Thị Phúc
 Tổ Trưởng CM- TKHĐ trường Mạc Thị Phúc
Ngày tháng năm sinh 23/06/2017
Giới tính
Học hàm, học vị
Trình độ Hiệu trưởng
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0935.077000
Email trana.truong@tentinh.gov.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Họ và tên : Mạc Thị Phúc

Chức vụ : Tổ Trưởng CM- TKHĐ trường

Phòng ban : Tổ Văn-Sử-Ngoại ngữ

Điện thoại : 02813850387

Di động : 0986662247

Fax :

Email : macthiphucbk@gmail.com

Nôi dung